Främmande arter i svenska hav

Många fakta om främmande arter i svenska havs- och skärgårdsområden presenteras på denna nya hemsida. En främmande art är en växt, ett djur, en svamp eller en mikroorganism som med människans hjälp har spridits utanför sitt naturliga utbredningsområde. Detta kan ha skett alldeles avsiktligt eller a...
Read More

Aktionsplan för att stärka biblioteken

Sveriges författarförbunds biblioteksråd har i dagarna uppvaktat riksdagens kulturutskott med en aktionsplan för folk- skol- och arbetsplatsbiblioteken. Man saknar en nationell biblioteksplan i Sverige och kräver bland annat en utvärdering av bibliotekslagen. Författarförbundet önskar också fler ri...
Read More

Vissamlingarna i Västervik – en nationell resurs

Kommunstyrelsen i Västervik har beslutat att ge 1,2 miljoner till Vissamlingarna för nästa år, rapporterar VästerviksTidningen. Samlingarna som består av en arkiv- och en biblioteksdel, har sedan starten för två år sedan bedrivits med EU-medel. Nu ska vissamlingarna arbetas in i det kommunala bibli...
Read More

Ny elektronisk fjärrlåneservice för artiklar

British Library och Subito har fått konkurrens av en ny fjärrlånetjänst. Biblioteksdirektionen vid Lunds Universitet erbjuder nu alla Sveriges offentligt finansierade bibliotek en snabb och billig elektronisk fjärrlåneservice för artiklar. Fjärrlånetjänsten ger biblioteken möjlighet att beställa ve...
Read More