Främmande arter i svenska hav

Många fakta om främmande arter i svenska havs- och skärgårdsområden presenteras på denna nya hemsida. En främmande art är en växt, ett djur, en svamp eller en mikroorganism som med människans hjälp har spridits utanför sitt naturliga utbredningsområde. Detta kan ha skett alldeles avsiktligt eller a...
Read More

Samarbete mellan naturvetenskapliga museer och Google Earth

"Bli nätets Linné- surfa reda på naturens arter" var rubriken i DN häromdagen. Global Biodiversity Information Facility (GBIF) inledde för några dagar sedan ett samarbete med GoogleEarth som innebär att man kan söka efter arter av växter och djur och lokalisera var på jorden arten finns representer...
Read More

Ny webbtjänst på gång i Finland

De finska biblioteken är på väg att lansera en ny webbsöktjänst Sökslussen. Testversion finns redan ute och är allmänt tillgänglig. Tiedonhaun portti heter den på finska. Även en engelsk version är planerad. Projektet finansieras av undervisningsministeriet och har en styrgrupp som representerar al...
Read More