Ny myndighet för vuxnas lärande utreds

Regeringen har beslutat att utreda möjligheterna att samla Nationellt centrum för flexibelt lärande (CFL), Myndigheten för kvalificerad yrkesutbildning (KY) och verksamheter från Skolverket och Myndigheten för skolutveckling till en ny myndighet. Den nya myndigheten ska börja sin verksamhet den 1 j...
Read More

Samarbete mellan naturvetenskapliga museer och Google Earth

"Bli nätets Linné- surfa reda på naturens arter" var rubriken i DN häromdagen. Global Biodiversity Information Facility (GBIF) inledde för några dagar sedan ett samarbete med GoogleEarth som innebär att man kan söka efter arter av växter och djur och lokalisera var på jorden arten finns representer...
Read More

Ny databas om bistånd

SIDA har lanserat en databas över enskilda organisationers biståndsinsatser, dvs de projekt som får SIDA-stöd. Det är en fråga om öppenhet och samordning, säger man på SIDA. Den som ska besöka ett land kan se vilka organisationer - s.k. NGO - som är verksamma där, organisationerna själva kan mycket...
Read More

Sveriges svar på Newsweek

Sverige får ett nytt veckonyhetsmagasin med namnet Fokus, rapporterar Dagens Nyheter från en presskonferens idag. Före årsskiftet lanseras magasinet för "en samhällsintresserad allmänhet". Förebild är de amerikanska tidskrifterna Time och Newsweek. Tidningen ägs till en femtedel av de tre grundande...
Read More

Vägbiblioteken en succé

För ett år sedan berättade vi här på biblioteksbloggen om starten för vägbibliotek för lastbilschaufförer och restauranganställda. Läs DN-artikeln av David Ericsson där han berättar om nuläget: "... helt plötsligt har chaufförer blivit bokmalar som pratar litteratur på fiken medan natten ruvar svar...
Read More

Google Librarian Center

Google sträcker ut en hand till bibliotekarier världen över eftersom de anser att vi delar samma uppdrag: "to organize the world´s information and make it universally accessible and useful". På sidan Google Librarian Center kan man anmäla sig för ett nyhetsbrev som riktar sig enbart till biblioteka...
Read More

Hur visar vi att biblioteken har service på nätet?

Ett framgångsrikt sätt har Umeåregionen visat på. Med hjälp av banners på regionens dagstidning, Västerbottenkurirens nätupplaga, har utlån av dokumentärfilmer, musik och e-böcker ökat markant liksom omlån och reservationer. Nu visar Umeå animerade filmer om hur man söker, lånar, läser på bibliotek...
Read More