Ny databas om bistånd

SIDA har lanserat en databas över enskilda organisationers biståndsinsatser, dvs de projekt som får SIDA-stöd. Det är en fråga om öppenhet och samordning, säger man på SIDA. Den som ska besöka ett land kan se vilka organisationer - s.k. NGO - som är verksamma där, organisationerna själva kan mycket...
Read More

Google Librarian Center

Google sträcker ut en hand till bibliotekarier världen över eftersom de anser att vi delar samma uppdrag: "to organize the world´s information and make it universally accessible and useful". På sidan Google Librarian Center kan man anmäla sig för ett nyhetsbrev som riktar sig enbart till biblioteka...
Read More