i3 Conference

Om ett par veckor äger konferensen i3 - Information: interactions and impact - rum i Aberdeen, Skottland. I programmet som nu ligger ute finns flera svenska bibliotekarier och forskare representerade. Temat är informationskompetens, informationsbeteende och påverkan av information i olika sammanhan...
Read More

Rachel Van Riel

Rachel Van Riel reser runt i Sverige och håller föredrag för bibliotekspersonal. Hennes Opening the book arbetar på ett mycket otraditionellt sätt och föredragen är otroligt inspirerande. Om vi tänkte på att biblioteksbesökarna tillbringar i genomsnitt 5-10 minuter på biblioteket (i genomsnitt!) sk...
Read More

Teckenspråkslinjen

Hur kommunicerar du med döva låntagare? Visst borde det roligt för dem - och dig, att kunna kommunicera på samma villkor? UR har en webbplats där man kan lära sig grunderna i teckenspråk. Du guidas av en känd person genom ”teckenspråkslinjen” med stationer för nya meningar och ord. Vid resans slut ...
Read More

Ny myndighet för vuxnas lärande utreds

Regeringen har beslutat att utreda möjligheterna att samla Nationellt centrum för flexibelt lärande (CFL), Myndigheten för kvalificerad yrkesutbildning (KY) och verksamheter från Skolverket och Myndigheten för skolutveckling till en ny myndighet. Den nya myndigheten ska börja sin verksamhet den 1 j...
Read More

Lärartips

Så här i början av ett nytt läsår kan det vara på sin plats att påminna om lärares egna tips till kollegor. På lektion.se finns tips inom alla ämnen. De tips jag sett är för grundskolan. Man måste bli medlem, vilket man blir gratis. I länklistan finns ytterligare tipsplatser men inte till SMaL som ...
Read More

Kommunernas stöd till studieförbunden sjunker för 14:e året i rad

Enkartläggning gjord av Folkbildningsförbundet visar att det kommunala stödet till landets studieförbund minskar för fjortonde året i rad. Anslaget sett över hela landet är idag 45 kronor per invånare. När även landstingen sänker sina anslag så är det inte utan att folkbildningen naggas ordentligt ...
Read More

Fyra av fem kommunalråd vill inte satsa på skolbibliotek

I en undersökning av kommunalrådens inställning till skolbiblioteksverksamheten, som Svensk Biblioteksförening låtit genomföra, säger fyra av fem kommunalråd att de inte är beredda att satsa kommunala medel för att bemanna skolbiblioteken. Enkäten presenterades under Almedalsveckan på Gotland och r...
Read More