Satsning på skolbibliotek och klassiker

Regeringen har beslutat anslå 5 miljoner kronor för att dels stärka och utveckla skolbiblioteken, dels lansera och sprida klassisk litteratur i skolorna. Huvuddelen av pengarna disponeras av Myndigheten för skolutveckling och kommunerna får ansöka om att delta i projektet. Kulturrådet får samtidigt...
Read More

Årets Urhunden

Seriefrämjandets pris - Urhundenplaketten - för bästa svenska seriealbum går i år till Nina Hemmingsson för Jag är din flickvän nu. Priset för bästa översatta seriealbum går till Marjene Satrapis Broderier. Unghunden - priset för främjande av barn- och ungdomsserier - går till Ulf Granberg. Pris...
Read More

Teckenspråkslinjen

Hur kommunicerar du med döva låntagare? Visst borde det roligt för dem - och dig, att kunna kommunicera på samma villkor? UR har en webbplats där man kan lära sig grunderna i teckenspråk. Du guidas av en känd person genom ”teckenspråkslinjen” med stationer för nya meningar och ord. Vid resans slut ...
Read More

Det virtuella biblioteksrummet

Umeåregionens bibliotek går nu ut med etapp 2 av webbplatsen minabibliotek.se. I den nya versionen, utvecklad av Teknikhuset och biblioteket, är katalogen helt integrerad i webbplatsen. Dessutom blir en helt ny del av sidan, Vardagsrummet, Sveriges första bibliotekscommunity. Som låntagare kan man ...
Read More

Norrköpings stadsbibliotek ökar sin nätnärvaro

"På YouTube samsas våra videoboktips med över 100 miljoner andra klipp. Vi var rädda för att biblioteket skulle drunkna i informationsmängden, men det visar sig att på YouTube har våra boktips redan öppnats fler gånger än de från vår hemsida. Biblioteket kommer alltid att leta efter nya möjli...
Read More