Årets Urhunden

Seriefrämjandets pris - Urhundenplaketten - för bästa svenska seriealbum går i år till Nina Hemmingsson för Jag är din flickvän nu. Priset för bästa översatta seriealbum går till Marjene Satrapis Broderier. Unghunden - priset för främjande av barn- och ungdomsserier - går till Ulf Granberg. Pris...
Read More

Alma-priset till bokbank

Astrid Lindgrens Memorial Award, Alma-priset har för första gången tilldelats en organisation - Banco del Libro. Banco del Libro startade 1960 i Venezuela som en organisation för utbyte av begagnade läroböcker. Idag arbetar man flera forskningsprojekt, har utbildning för lärare och bibliotekarier s...
Read More

Collijnpriset 2007

Collijnpriset för bästa magisteruppsats inom biblioteks- och informationsvetenskap går i år till Ebba Ruhe och Anneli Åström för deras uppsats Prestige, karriär och Open Access : forskares syn på publicering i vetenskapliga tidskrifter. Läs mer hos Svensk Biblioteksförening.
Read More