Aktionsplan för att stärka biblioteken

Sveriges författarförbunds biblioteksråd har i dagarna uppvaktat riksdagens kulturutskott med en aktionsplan för folk- skol- och arbetsplatsbiblioteken. Man saknar en nationell biblioteksplan i Sverige och kräver bland annat en utvärdering av bibliotekslagen. Författarförbundet önskar också fler ri...
Read More

Vissamlingarna i Västervik – en nationell resurs

Kommunstyrelsen i Västervik har beslutat att ge 1,2 miljoner till Vissamlingarna för nästa år, rapporterar VästerviksTidningen. Samlingarna som består av en arkiv- och en biblioteksdel, har sedan starten för två år sedan bedrivits med EU-medel. Nu ska vissamlingarna arbetas in i det kommunala bibli...
Read More

Satsning på skolbibliotek och klassiker

Regeringen har beslutat anslå 5 miljoner kronor för att dels stärka och utveckla skolbiblioteken, dels lansera och sprida klassisk litteratur i skolorna. Huvuddelen av pengarna disponeras av Myndigheten för skolutveckling och kommunerna får ansöka om att delta i projektet. Kulturrådet får samtidigt...
Read More