Låntagarovanor

Vi känner tämligen väl våra låntagares behov och biblioteksanvändning. Låntagarförseelser såsom klotter och understrykningar i lånade böcker, överskridna lånetider, förkomna böcker mm har inte tidigare varit föremål för studier med vetenskaplig ambition. Nu finns en D-uppsats i ämnet, författad av Maud Lindström och framlagd vid Avd. för biblioteks-och informationsvetenskap vid Umeå universitet, Jag kan ju gott leva med att bli avstängd.
Två övergripande frågeställningar behandlas i uppsatsen: 
Hur beskriver och förklarar de försumliga låntagarna sina beteenden och varför följer man inte reglerna? Vad krävs för att man skulle bättra sig?
Kan en ökad förståelse kring problemlåntagarens beteendemönster vara till hjälp vid förändringar av bibliotekets rutiner?