Årets barnbibliotekarie

 Christina Remén - årets barnbibliotekarie fick priset "för att honlyckas dela med sig av sin entusiasm över hur roligt det är att arbeta med barn och bibliotek och hur fantastiskt många roliga och läsvärda barnböcker det finns för oss alla att läsa och berätta om och för att hon är en så positiv o...
Read More

Språkpolitiska propositionen lyfter läsningen

I språkpolitiska propositionen som presenterades idag gör regeringen satsningar för att öka läsningen och att nå nya grupper. Skolbiblioteken har en viktig roll och medel avsätts bl.a. på biblioteken i en förstärkt satsning på segregerade områden. Litteraturstödet utökas från 2006 med nyutgivning a...
Read More

Fråga – Upptäck – Läs

People´s Network, en del inom den statliga brittiska MLA-satsningen, lanserade nyligen en gemensam portal, där de engelska folkbibliotekens tjänster görs tillgängliga 24 timmar om dygnet 7 dagar i veckan. Resurserna har samlats under de tre huvudrubikerna Enquire, Discover och Read, därEnquire lede...
Read More

Låntagarovanor

Vi känner tämligen väl våra låntagares behov och biblioteksanvändning. Låntagarförseelser såsom klotter och understrykningar i lånade böcker, överskridna lånetider, förkomna böcker mm har inte tidigare varit föremål för studier med vetenskaplig ambition. Nu finns en D-uppsats i ämnet, författad av ...
Read More