Fråga – Upptäck – Läs

People´s Network, en del inom den statliga brittiska MLA-satsningen, lanserade nyligen en gemensam portal, där de engelska folkbibliotekens tjänster görs tillgängliga 24 timmar om dygnet 7 dagar i veckan. Resurserna har samlats under de tre huvudrubikerna Enquire, Discover och Read, därEnquire leder till en virtuell frågetjänst i stil med Fråga Biblioteket, Discover visar vägen till biblioteks- och informationsresurser av olika slag och Read vänder sig till den som vill läsa och diskutera litteratur.