Greta Linder-stipendiet 2007 till projekt om sagostunden

“Vi vill slå ett slag för det muntliga berättandet och dess närkontakt och interaktion med publiken” säger årets Greta Linder-stipendiater, barn- och ungdomsbibliotekarierna Anna Falk och Christina Möller på Malmö stadsbibliotek. Stipendiet ska de använda till att skriva boken Magiska fingrar och språket i centrum, om hur den klassiska sagostunden kan se ut i modern tappning. Läs juryns hela motivering.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *