Teckenspråkslinjen

Hur kommunicerar du med döva låntagare? Visst borde det roligt för dem – och dig, att kunna kommunicera på samma villkor? UR har en webbplats där man kan lära sig grunderna i teckenspråk. Du guidas av en känd person genom ”teckenspråkslinjen” med stationer för nya meningar och ord. Vid resans slut kan du enklare meningar och siffror.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *