Collijnpriset 2007

Collijnpriset för bästa magisteruppsats inom biblioteks- och informationsvetenskap går i år till Ebba Ruhe och Anneli Åström för deras uppsats Prestige, karriär och Open Access : forskares syn på publicering i vetenskapliga tidskrifter. Läs mer hos Svensk Biblioteksförening.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *