Aktionsplan för att stärka biblioteken

Sveriges författarförbunds biblioteksråd har i dagarna uppvaktat riksdagens kulturutskott med en aktionsplan för folk- skol- och arbetsplatsbiblioteken. Man saknar en nationell biblioteksplan i Sverige och kräver bland annat en utvärdering av bibliotekslagen. Författarförbundet önskar också fler ri...
Read More

Vissamlingarna i Västervik – en nationell resurs

Kommunstyrelsen i Västervik har beslutat att ge 1,2 miljoner till Vissamlingarna för nästa år, rapporterar VästerviksTidningen. Samlingarna som består av en arkiv- och en biblioteksdel, har sedan starten för två år sedan bedrivits med EU-medel. Nu ska vissamlingarna arbetas in i det kommunala bibli...
Read More

Ny elektronisk fjärrlåneservice för artiklar

British Library och Subito har fått konkurrens av en ny fjärrlånetjänst. Biblioteksdirektionen vid Lunds Universitet erbjuder nu alla Sveriges offentligt finansierade bibliotek en snabb och billig elektronisk fjärrlåneservice för artiklar. Fjärrlånetjänsten ger biblioteken möjlighet att beställa ve...
Read More

Satsning på skolbibliotek och klassiker

Regeringen har beslutat anslå 5 miljoner kronor för att dels stärka och utveckla skolbiblioteken, dels lansera och sprida klassisk litteratur i skolorna. Huvuddelen av pengarna disponeras av Myndigheten för skolutveckling och kommunerna får ansöka om att delta i projektet. Kulturrådet får samtidigt...
Read More

Norrköpings stadsbibliotek ökar sin nätnärvaro

"På YouTube samsas våra videoboktips med över 100 miljoner andra klipp. Vi var rädda för att biblioteket skulle drunkna i informationsmängden, men det visar sig att på YouTube har våra boktips redan öppnats fler gånger än de från vår hemsida. Biblioteket kommer alltid att leta efter nya möjli...
Read More

Språkpolitiska propositionen lyfter läsningen

I språkpolitiska propositionen som presenterades idag gör regeringen satsningar för att öka läsningen och att nå nya grupper. Skolbiblioteken har en viktig roll och medel avsätts bl.a. på biblioteken i en förstärkt satsning på segregerade områden. Litteraturstödet utökas från 2006 med nyutgivning a...
Read More