Ny webbtjänst på gång i Finland

De finska biblioteken är på väg att lansera en ny webbsöktjänst Sökslussen. Testversion finns redan ute och är allmänt tillgänglig. Tiedonhaun portti heter den på finska. Även en engelsk version är planerad. Projektet finansieras av undervisningsministeriet och har en styrgrupp som representerar alla bibliotekssektorer i landet.
Sökslussen fokuserar på finländskt och svenskt material. Man kan söka stegvis i ett ämnessystem eller via ämnesord (över 20 000) och man kan begränsa sökningen till ett visst bibliotek. Sökresultaten hämtas från olika källor, även bibliotekskataloger, och presenteras under rubriker som Definierade ordlistor och encyklopedier, Ämnesindex, Samsökning i bibliotekskataloger, Artikeldatabaser, Bildmaterial etc.
Inte alltid så lättförståeligt, det tar tid innan man förstår hur sökningen går till, har bara hunnit titta på en del möjligheter i den här ambibitiösa satsningen.