Ny myndighet för vuxnas lärande utreds

Regeringen har beslutat att utreda möjligheterna att samla Nationellt centrum för flexibelt lärande (CFL), Myndigheten för kvalificerad yrkesutbildning (KY) och verksamheter från Skolverket och Myndigheten för skolutveckling till en ny myndighet. Den nya myndigheten ska börja sin verksamhet den 1 juli 2007. Läs pressmeddelande.