Kommunernas stöd till studieförbunden sjunker för 14:e året i rad

Enkartläggning gjord av Folkbildningsförbundet visar att det kommunala stödet till landets studieförbund minskar för fjortonde året i rad. Anslaget sett över hela landet är idag 45 kronor per invånare. När även landstingen sänker sina anslag så är det inte utan att folkbildningen naggas ordentligt i kanten. Det finns nu 11 kommuner som inte avsätter några medel, sju av dessa finns i Stockholms län. Se siffrorna kommun för kommun.