Fyra av fem kommunalråd vill inte satsa på skolbibliotek

I en undersökning av kommunalrådens inställning till skolbiblioteksverksamheten, som Svensk Biblioteksförening låtit genomföra, säger fyra av fem kommunalråd att de inte är beredda att satsa kommunala medel för att bemanna skolbiblioteken. Enkäten presenterades under Almedalsveckan på Gotland och resultaten kan läsas i pdf på Biblioteksföreningens webbplats.