Folkbiblioteken och internet

Malmö stadsbibliotek är kanske det bibliotek i Sverige som kommit längst vad gäller kurser i informationssökning för allmänheten. Thomas Jentzsch som ansvarar för denna verksamhet i Malmö besökte Umeå stadsbibliotek den 3/11 och berättade om idéerna bakom Malmös satsning. IT-kurserna går ut på att genom konkreta exempel lära kursdeltagarna att förstå sökprocessen. Deltagarna lär sig söka både via hierarkiska ämnesstrukturer och “rakt på” med en sökmotor. Trunkering, booleska operatorer, citationstecken – inte alltid självklara saker för gemene man – men här får de sin förklaring. Kurserna är populära. Det har inte behövts mycket marknadsföring för att fylla platserna. Är inte det här vad alla bibliotekarier borde syssla med: leverera verktyg i stället för färdiga svar?
Lästips: Jentzsch, Thomas, Lär dig skilja agnarna från vetandet i Ikoner 2000:3
Rose, Joanna, Jag tänker – men inte bara med hjärnan i Forskning och Framsteg 2002:8
Bright Planet Guide to Effective Searching of the Internet