Ämnesresurser


Sök frimärken och posthistoria

Sök frimärken och posthistoria

Postmuseum fyller 100 år i år och det kan vara anledning att uppmärksamma deras frimärksdatabas, där man kan söka alla frimärken som getts ut i Sverige från 1855 och framåt. Webbplatsen erbjuder även sökning i museets övriga databaser, som innehåller litteratur, bilder, kartor och föremål med filatelistisk eller posthistorisk anknytning.

06-24-2007 Ämnesresurser Informations- och referensarbete, Permalänk, Verksamhetsutveckling

Kolla mobilmaster via karta!

Kolla mobilmaster via karta!

Post- och telestyrelsen lanserade nyligen tjänsten Sändarkartan, där man kan se var landets alla basstationer (radiosändare) för mobiltelefoni finns. Man skriver in gatuadressen och får fram en karta som visar vilka NMT-, GSM- och UMTS(3G)-stationer som finns i närheten. Genom att klicka på stationssymbolerna får man upp information om effekt, riktning, antennhöjd m.m.

06-12-2007 Ämnesresurser Informations- och referensarbete, Permalänk, Verksamhetsutveckling

Sök i Historiska museets samlingar

Sök i Historiska museets samlingar

Historiska museet har en av norra Europas största samlingar av arkeologiska föremål och har länge arbetat med att digitalisera materialet. Stora delar är nu tillgängligt via en gemensam databas, där man kan söka på föremål, ben eller fyndplatser. Till den sökandes hjälp finns listor över sakord och sakordstyper m.m. Delar av databasmaterialet innehåller dessutom länkar till museets inskannade kataloger med fakta och beskrivningar samt till bilder av föremålen.

06-04-2007 Ämnesresurser Informations- och referensarbete, Permalänk, Verksamhetsutveckling

Lapponica

Lapponica

Biblioteken i finska Lappland producerar den här databasen som förtecknar material om Lappland. Tyngdpunkten ligger på det finska Lappland men här finns en hel del om Nordkalotten och Arktis som helhet. Sidan finns på finska, svenska och engelska. Till Lapponica hör också en referenstjänst där muséer och bibliotek tillsammans svarar på frågor. Från Sverige medverkar Nordkalottens kultur- och forskningscentrum i 

06-22-2007 Ämnesresurser Informations- och referensarbete, Permalänk, Verksamhetsutveckling

Hitta rätt i riksdagshandlingarna

Hitta rätt i riksdagshandlingarna

I somras flyttade riksdagen sina handlingar från Rixlex till en ny databas, Riksdagen Dokument. Databasen har en registerfunktion, Sök bland förslag och beslut, som används då man t.ex. vill ta fram information om förarbeten till en  viss lag. Sökmöjligheterna är dock begränsade, här finns ingen avancerad sökfunktion för fritextsökning utan sökningen görs bara i dokumentets titelfält. Dessutom ges enbart information om vad som hänt med ett förslag, men inga länkar vidare till fulltextdokumenten.

Ett bättre alternativ kan vara att använda avdelningen Beslut i korthet som nås från riksdagens startsida. Här söker man på alla ord i korta sammanfattningar av riksdagsbesluten och får även länkar vidare till propositioner, betänkanden, protokoll osv..

Tipsen har inhämtats under en utbildningsdag som Malmö stadsbibliotek och Länsbibliotek Skåne arrangerade med bibliotekarier från Riksdagsbiblioteket som inbjudna föreläsare.

07-20-2007 Ämnesresurser Informations- och referensarbete, Permalänk, Verksamhetsutveckling