Kolla mobilmaster via karta!

Post- och telestyrelsen lanserade nyligen tjänsten Sändarkartan, där man kan se var landets alla basstationer (radiosändare) för mobiltelefoni finns. Man skriver in gatuadressen och får fram en karta som visar vilka NMT-, GSM- och UMTS(3G)-stationer som finns i närheten. Genom att klicka på station...
Read More

Sök i Historiska museets samlingar

Historiska museet har en av norra Europas största samlingar av arkeologiska föremål och har länge arbetat med att digitalisera materialet. Stora delar är nu tillgängligt via en gemensam databas, där man kan söka på föremål, ben eller fyndplatser. Till den sökandes hjälp finns listor över sakor...
Read More