Ny databas om bistånd

SIDA har lanserat en databas över enskilda organisationers biståndsinsatser, dvs de projekt som får SIDA-stöd. Det är en fråga om öppenhet och samordning, säger man på SIDA. Den som ska besöka ett land kan se vilka organisationer – s.k. NGO – som är verksamma där, organisationerna själva kan mycket lätt se vilka andra NGO som finns i landet, vad de gör, deras budget och samordningspartner.