Google Librarian Center

Google sträcker ut en hand till bibliotekarier världen över eftersom de anser att vi delar samma uppdrag: “to organize the world´s information and make it universally accessible and useful”. På sidan Google Librarian Center kan man anmäla sig för ett nyhetsbrev som riktar sig enbart till bibliotekarier och som innehåller nyheter och tips från Google. De som vill kan också dela med sig av material som använts i användarundervisning om Google.