Verksamhetsutveckling


Låntagarovanor

Låntagarovanor

Vi känner tämligen väl våra låntagares behov och biblioteksanvändning. Låntagarförseelser såsom klotter och understrykningar i lånade böcker, överskridna lånetider, förkomna böcker mm har inte tidigare varit föremål för studier med vetenskaplig ambition. Nu finns en D-uppsats i ämnet, författad av Maud Lindström och framlagd vid Avd. för biblioteks-och informationsvetenskap vid Umeå universitet, Jag kan ju gott leva med att bli avstängd.
Två övergripande frågeställningar behandlas i uppsatsen: 
Hur beskriver och förklarar de försumliga låntagarna sina beteenden och varför följer man inte reglerna? Vad krävs för att man skulle bättra sig?
Kan en ökad förståelse kring problemlåntagarens beteendemönster vara till hjälp vid förändringar av bibliotekets rutiner?

07-01-2007 Verksamhetsutveckling Informations- och referensarbete, Permalänk, Verksamhetsutveckling

Fråga - Upptäck - Läs

Fråga - Upptäck - Läs

People´s Network, en del inom den statliga brittiska MLA-satsningen, lanserade nyligen en gemensam portal, där de engelska folkbibliotekens tjänster görs tillgängliga 24 timmar om dygnet 7 dagar i veckan. Resurserna har samlats under de tre huvudrubikerna Enquire, Discover och Read, därEnquire leder till en virtuell frågetjänst i stil med Fråga Biblioteket, Discover visar vägen till biblioteks- och informationsresurser av olika slag och Read vänder sig till den som vill läsa och diskutera litteratur.

07-01-2007 Verksamhetsutveckling Informations- och referensarbete, Permalänk, Verksamhetsutveckling

Årets barnbibliotekarie

Årets barnbibliotekarie

 Christina Remén - årets barnbibliotekarie fick priset "för att hon
lyckas dela med sig av sin entusiasm över hur roligt det är att arbeta med barn och bibliotek och hur fantastiskt många roliga och läsvärda barnböcker det finns för oss alla att läsa och berätta om och för att hon är en så positiv och omtyckt arbetskamrat som knyter goda kontakter med barn, vuxna och alla samarbetspartners." Utmärkelsen årets barnbibliotekarie delas ut av förlaget Rabén & Sjögren. Belöningen är en resa till den stora barnboksmässan i Bologna, Italien. Biblioteksbloggen gratulerar!

09-29-2007 Verksamhetsutveckling Informations- och referensarbete, Permalänk, Söktjänster

Språkpolitiska propositionen lyfter läsningen

Språkpolitiska propositionen lyfter läsningen

språkpolitiska propositionen som presenterades idag gör regeringen satsningar för att öka läsningen och att nå nya grupper. Skolbiblioteken har en viktig roll och medel avsätts bl.a. på biblioteken i en förstärkt satsning på segregerade områden. Litteraturstödet utökas från 2006 med nyutgivning av serien Alla Tiders Klassiker för skolbruk. Kulturrådet får i uppgift att förbättra informationen om barn- och ungdomsböcker på andra språk.Regeringen vill också satsa på arbetsplatsbibliotek för att därigenom nå nya grupper.

08-28-2007 Verksamhetsutveckling Informations- och referensarbete, Permalänk, Söktjänster

Ibrahim Baylan - ännu en gång

Ibrahim Baylan - ännu en gång

Skolminister Baylan har visat sig vara en sann biblioteksvän. I tal efter tal tar han upp skolbibliotekens stora betydelse för skolornas arbete. Ni som befinner er på Bok & Bibliotek kan lyssna när skolministern på fredag presenterar nya satsningar på läsning och skolbibliotek.

09-27-2007 Verksamhetsutveckling Informations- och referensarbete, Permalänk, Söktjänster