Pedagogik


Folkbiblioteken och internet

Folkbiblioteken och internet

Malmö stadsbibliotek är kanske det bibliotek i Sverige som kommit längst vad gäller kurser i informationssökning för allmänheten. Thomas Jentzsch som ansvarar för denna verksamhet i Malmö besökte Umeå stadsbibliotek den 3/11 och berättade om idéerna bakom Malmös satsning. IT-kurserna går ut på att genom konkreta exempel lära kursdeltagarna att förstå sökprocessen. Deltagarna lär sig söka både via hierarkiska ämnesstrukturer och "rakt på" med en sökmotor. Trunkering, booleska operatorer, citationstecken - inte alltid självklara saker för gemene man - men här får de sin förklaring. Kurserna är populära. Det har inte behövts mycket marknadsföring för att fylla platserna. Är inte det här vad alla bibliotekarier borde syssla med: leverera verktyg i stället för färdiga svar?
Lästips: Jentzsch, Thomas, Lär dig skilja agnarna från vetandet i Ikoner 2000:3
Rose, Joanna, Jag tänker - men inte bara med hjärnan i Forskning och Framsteg 2002:8
Bright Planet Guide to Effective Searching of the Internet

07-28-2007 Pedagogik Informations- och referensarbete, Permalänk, Verksamhetsutveckling

Kommunernas stöd till studieförbunden sjunker för 14:e året i rad

Kommunernas stöd till studieförbunden sjunker för 14:e året i rad

Enkartläggning gjord av Folkbildningsförbundet visar att det kommunala stödet till landets studieförbund minskar för fjortonde året i rad. Anslaget sett över hela landet är idag 45 kronor per invånare. När även landstingen sänker sina anslag så är det inte utan att folkbildningen naggas ordentligt i kanten. Det finns nu 11 kommuner som inte avsätter några medel, sju av dessa finns i Stockholms län. Se siffrorna kommun för kommun.

07-08-2007 Pedagogik Informations- och referensarbete, Permalänk, Verksamhetsutveckling

Fyra av fem kommunalråd vill inte satsa på skolbibliotek

Fyra av fem kommunalråd vill inte satsa på skolbibliotek

I en undersökning av kommunalrådens inställning till skolbiblioteksverksamheten, som Svensk Biblioteksförening låtit genomföra, säger fyra av fem kommunalråd att de inte är beredda att satsa kommunala medel för att bemanna skolbiblioteken. Enkäten presenterades under Almedalsveckan på Gotland och resultaten kan läsas i pdf på Biblioteksföreningens webbplats.

07-06-2007 Pedagogik Informations- och referensarbete, Permalänk, Verksamhetsutveckling

Ny bok om samtal på bibliotek

Ny bok om samtal på bibliotek

Margaretha Ullströms Samtal på bibliotek: om samtalet som arbetsmetod i biblioteksarbetet är en angelägen bok i ett ämne där det inte finns mycket skrivet på svenska tidigare. Boken belyser olika typer av samtal: arbetsplatssamtal som ett sätt att utveckla verksamheten, referenssamtal med låntagare och samtal om skönlitteratur.
Författaren ser samtalet som ett bärande element för demokratin och som ett sätt att utveckla den demokratiska kompetensen. Här finns detaljerade beskrivningar av läsprojekt författaren genomfört med barn och ungdomar som utgör inspirerande läsning.

09-16-2007 Pedagogik Informations- och referensarbete, Permalänk, Söktjänster

Ny myndighet för vuxnas lärande utreds

Ny myndighet för vuxnas lärande utreds

Regeringen har beslutat att utreda möjligheterna att samla Nationellt centrum för flexibelt lärande (CFL), Myndigheten för kvalificerad yrkesutbildning (KY) och verksamheter från Skolverket och Myndigheten för skolutveckling till en ny myndighet. Den nya myndigheten ska börja sin verksamhet den 1 juli 2007. Läs pressmeddelande.

08-16-2007 Pedagogik Informations- och referensarbete, Permalänk, Verksamhetsutveckling