Informations- och referensarbete


Ett digitalt Alexandria?

Ett digitalt Alexandria?

Yahoo och Internet Archive har tillsammans med några stora amerikanska universitet, förlag och dataföretag bildat Open Content Alliance (OCA) i avsikt att bygga upp ett beständigt arkiv med digitaliserade böcker, tal, video och musik från hela världen. Syftet för omedelbart tankarna till Google Print men man har lärt av Googles misstag och kommer att koncentrera sig på icke copyrightskyddat material. Inriktningen är global och intresserade aktörer världen över inbjuds att ansluta sig till alliansen. Allt material som digitaliseras kommer att finnas tillgängligt i sin helhet på OCAs webbplats, vara sökbart via Yahoo och andra sökmaskiner samt tillåtet att ladda ner för vem som helst. I slutet av 2005 hoppas man kunna visa upp de första resultaten.

09-27-2007 Informations- och referensarbete Informations- och referensarbete, Söktjänster

Ny databas om bistånd

Ny databas om bistånd

SIDA har lanserat en databas över enskilda organisationers biståndsinsatser, dvs de projekt som får SIDA-stöd. Det är en fråga om öppenhet och samordning, säger man på SIDA. Den som ska besöka ett land kan se vilka organisationer - s.k. NGO - som är verksamma där, organisationerna själva kan mycket lätt se vilka andra NGO som finns i landet, vad de gör, deras budget och samordningspartner.

08-12-2007 Informations- och referensarbete Informations- och referensarbete, Permalänk, Verksamhetsutveckling

Google Librarian Center

Google Librarian Center

Google sträcker ut en hand till bibliotekarier världen över eftersom de anser att vi delar samma uppdrag: "to organize the world´s information and make it universally accessible and useful". På sidan Google Librarian Center kan man anmäla sig för ett nyhetsbrev som riktar sig enbart till bibliotekarier och som innehåller nyheter och tips från Google. De som vill kan också dela med sig av material som använts i användarundervisning om Google.

08-04-2007 Informations- och referensarbete Informations- och referensarbete, Permalänk, Verksamhetsutveckling

Lokal frågetjänst

Lokal frågetjänst

Västerås stadsbibliotek startar en lokal frågetjänst "Fråga biblioteket - Västerås". Den ingår som en del i den nationella frågetjänsten "Fråga biblioteket", men kommer i första hand att ta hand om frågor som berör västeråsborna, som t.ex. pin-koder och annat praktiskt. Likaså frågor som rör det lokala beståndet - om en specifik bok finns inne, om hembygdslitteratur mm. Tjänsten öppnades den 3 oktober.

09-27-2007 Informations- och referensarbete Permalänk, Söktjänster