Sök i Historiska museets samlingar

Historiska museet har en av norra Europas största samlingar av arkeologiska föremål och har länge arbetat med att digitalisera materialet. Stora delar är nu tillgängligt via en gemensam databas, där man kan söka på föremål, ben eller fyndplatser. Till den sökandes hjälp finns listor över sakord och sakordstyper m.m. Delar av databasmaterialet innehåller dessutom länkar till museets inskannade kataloger med fakta och beskrivningar samt till bilder av föremålen.