Lapponica

Biblioteken i finska Lappland producerar den här databasen som förtecknar material om Lappland. Tyngdpunkten ligger på det finska Lappland men här finns en hel del om Nordkalotten och Arktis som helhet. Sidan finns på finska, svenska och engelska. Till Lapponica hör också en referenstjänst där muséer och bibliotek tillsammans svarar på frågor. Från Sverige medverkar Nordkalottens kultur- och forskningscentrum i