Kolla mobilmaster via karta!

Post- och telestyrelsen lanserade nyligen tjänsten Sändarkartan, där man kan se var landets alla basstationer (radiosändare) för mobiltelefoni finns. Man skriver in gatuadressen och får fram en karta som visar vilka NMT-, GSM- och UMTS(3G)-stationer som finns i närheten. Genom att klicka på stationssymbolerna får man upp information om effekt, riktning, antennhöjd m.m.