Hitta rätt i riksdagshandlingarna

I somras flyttade riksdagen sina handlingar från Rixlex till en ny databas, Riksdagen Dokument. Databasen har en registerfunktion, Sök bland förslag och beslut, som används då man t.ex. vill ta fram information om förarbeten till en  viss lag. Sökmöjligheterna är dock begränsade, här finns ingen avancerad sökfunktion för fritextsökning utan sökningen görs bara i dokumentets titelfält. Dessutom ges enbart information om vad som hänt med ett förslag, men inga länkar vidare till fulltextdokumenten.

Ett bättre alternativ kan vara att använda avdelningen Beslut i korthet som nås från riksdagens startsida. Här söker man på alla ord i korta sammanfattningar av riksdagsbesluten och får även länkar vidare till propositioner, betänkanden, protokoll osv..

Tipsen har inhämtats under en utbildningsdag som Malmö stadsbibliotek och Länsbibliotek Skåne arrangerade med bibliotekarier från Riksdagsbiblioteket som inbjudna föreläsare.