september 2007


Aktionsplan för att stärka biblioteken

Aktionsplan för att stärka biblioteken

Sveriges författarförbunds biblioteksråd har i dagarna uppvaktat riksdagens kulturutskott med en aktionsplan för folk- skol- och arbetsplatsbiblioteken. Man saknar en nationell biblioteksplan i Sverige och kräver bland annat en utvärdering av bibliotekslagen. Författarförbundet önskar också fler riktade statliga insatser till arbetsplatsbibliotek och öronmärkta pengar till kommunerna för att anställa fler skolbibliotekarier och bibliotekspedagoger. Läs hela pressmeddelandet på webbsidan under arkiv - senaste nytt - Pressmed. Bibliotek.

09-12-2007 Bibliotekspolitik Informations- och referensarbete, Permalänk, Söktjänster

Satsning på skolbibliotek och klassiker

Satsning på skolbibliotek och klassiker

Regeringen har beslutat anslå 5 miljoner kronor för att dels stärka och utveckla skolbiblioteken, dels lansera och sprida klassisk litteratur i skolorna. Huvuddelen av pengarna disponeras av Myndigheten för skolutveckling och kommunerna får ansöka om att delta i projektet. Kulturrådet får samtidigt i uppdrag att under 2006 påbörja den nyutgivning av klassiker från olika språkområden och världsdelar, som i svensk översättning ska göras tillgängliga för elever i grund- och gymnasieskolan.   

09-07-2007 Bibliotekspolitik Informations- och referensarbete, Permalänk, Söktjänster

Vissamlingarna i Västervik - en nationell resurs

Vissamlingarna i Västervik - en nationell resurs

Kommunstyrelsen i Västervik har beslutat att ge 1,2 miljoner till Vissamlingarna för nästa år, rapporterar VästerviksTidningen. Samlingarna som består av en arkiv- och en biblioteksdel, har sedan starten för två år sedan bedrivits med EU-medel. Nu ska vissamlingarna arbetas in i det kommunala bibliotekets övriga verksamhet. Vissamlingarna har som målsättning att fungera som en nationell resurs för landets visintresserade. Man kan få hjälp med frågor om visor via ett formulär på bibliotekets hemsida eller via telefon. Visbiblioteket har en egen katalog och arbetar även med fjärrlåneservice.

09-09-2007 Bibliotekspolitik Informations- och referensarbete, Söktjänster

Personalen tar över biblioteket?

Personalen tar över biblioteket?

Nacka kommun i Stockholms län vill personalen ta över och äga biblioteket Dieselverkstaden. Dieselverkstaden ingår i nätverket Nacka stadsbibliotek och har en ungdomsprofil med fokus på nya medier. Ett mycket ovanligt tilltag i Sverige, skriver Nacka Värmdö posten.

07-29-2007 Bibliotekspolitik Informations- och referensarbete, Permalänk, Verksamhetsutveckling

"Bibliotekslagen följs inte"

"Bibliotekslagen följs inte"

I dagens Sydsvenskan skriver Niclas Lindberg, generalsekreterare i Svensk Biblioteksförening, om de svenska kommunernas och landstingens brist på analys och planering för biblioteksverksamheten. Så mycket som 82 % av kommunerna saknar en biblioteksplan trots ökade krav.

09-09-2007 Bibliotekspolitik Informations- och referensarbete, Permalänk, Söktjänster