juli 2007


Ny webbtjänst på gång i Finland

Ny webbtjänst på gång i Finland

De finska biblioteken är på väg att lansera en ny webbsöktjänst Sökslussen. Testversion finns redan ute och är allmänt tillgänglig. Tiedonhaun portti heter den på finska. Även en engelsk version är planerad. Projektet finansieras av undervisningsministeriet och har en styrgrupp som representerar alla bibliotekssektorer i landet.
Sökslussen fokuserar på finländskt och svenskt material. Man kan söka stegvis i ett ämnessystem eller via ämnesord (över 20 000) och man kan begränsa sökningen till ett visst bibliotek. Sökresultaten hämtas från olika källor, även bibliotekskataloger, och presenteras under rubriker som Definierade ordlistor och encyklopedier, Ämnesindex, Samsökning i bibliotekskataloger, Artikeldatabaser, Bildmaterial etc.
Inte alltid så lättförståeligt, det tar tid innan man förstår hur sökningen går till, har bara hunnit titta på en del möjligheter i den här ambibitiösa satsningen.

07-20-2007 Söktjänster Informations- och referensarbete, Permalänk, Verksamhetsutveckling

Samarbete mellan naturvetenskapliga museer och Google Earth

Samarbete mellan naturvetenskapliga museer och Google Earth

"Bli nätets Linné- surfa reda på naturens arter" var rubriken i DN häromdagen. Global Biodiversity Information Facility (GBIF) inledde för några dagar sedan ett samarbete med GoogleEarth som innebär att man kan söka efter arter av växter och djur och lokalisera var på jorden arten finns representerad. Det är Inte helt lätt att söka i GBIF, men framöver blir det mera tillförlitligt, snabbt och lättfattligt lovar Sven Kullander, som är svensk samordnare för projektet.

08-13-2007 Söktjänster Informations- och referensarbete, Permalänk, Verksamhetsutveckling

Främmande arter i svenska hav

Främmande arter i svenska hav

Många fakta om främmande arter i svenska havs- och skärgårdsområden presenteras på denna nya hemsida. En främmande art är en växt, ett djur, en svamp eller en mikroorganism som med människans hjälp har spridits utanför sitt naturliga utbredningsområde. Detta kan ha skett alldeles avsiktligt eller av misstag. Bakom webbplatsen finns Informationscentralerna för Bottniska viken, Egentliga Östersjön och Västerhavet. (Naturmorgon i Sveriges Radio tipsade)

09-23-2007 Söktjänster Informations- och referensarbete, Permalänk, Söktjänster

Kreativ informationssökning

Kreativ informationssökning

Brukar ni läsa Fredrik Blomstrands artiklar om informationssökning i DIK-forum? Rekommenderas starkt. Senaste artikeln handlar bl.a. om artikeldatabaser och söktjänster inriktade på nyheter. 
Hela artikelserien Kreativ informationssökning finns att läsa på tidskriftens hemsida under "Fasta inslag".

08-03-2007 Söktjänster Informations- och referensarbete, Permalänk, Verksamhetsutveckling