Språkpolitiska propositionen lyfter läsningen

språkpolitiska propositionen som presenterades idag gör regeringen satsningar för att öka läsningen och att nå nya grupper. Skolbiblioteken har en viktig roll och medel avsätts bl.a. på biblioteken i en förstärkt satsning på segregerade områden. Litteraturstödet utökas från 2006 med nyutgivning av serien Alla Tiders Klassiker för skolbruk. Kulturrådet får i uppgift att förbättra informationen om barn- och ungdomsböcker på andra språk.Regeringen vill också satsa på arbetsplatsbibliotek för att därigenom nå nya grupper.