Ungdomars upplevelser av datorspel

Medierådet har i dagarna gett ut rapporten Att leva i World of Warcraft i syfte att öka vuxnas förståelse för ungdomars datorspelande. Rapporten är baserad på tio ungdomars upplevelser av online-spelet World of Warcraft, ett spel som har ca nio miljoner användare världen över. Genom att jämföra WoW med andra fritidssysselsättningar som t.ex fotboll, vill författarna skapa förståelse för den sociala kraft och gruppsykologi som finns i datorspelandet. Rapporten går att ladda ner som pdf-fil.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *