Hur visar vi att biblioteken har service på nätet?

Ett framgångsrikt sätt har Umeåregionen visat på. Med hjälp av banners på regionens dagstidning, Västerbottenkurirens nätupplaga, har utlån av dokumentärfilmer, musik och e-böcker ökat markant liksom omlån och reservationer. Nu visar Umeå animerade filmer om hur man söker, lånar, läser på bibliotekens webbsidor.
Uppsala kommun genomför nu en stor kampanj för alla sina nättjänster.
Solna stadsbibliotek har på huvudbibliotekets yttervägg inte bara neonskylten “Bibliotek” utan också stort och tydligt: www.solna.se/bibliotek. Säkert finns det många fler exempel. Tipsa gärna om framgångsrika metoder!