Främmande arter i svenska hav

Många fakta om främmande arter i svenska havs- och skärgårdsområden presenteras på denna nya hemsida. En främmande art är en växt, ett djur, en svamp eller en mikroorganism som med människans hjälp har spridits utanför sitt naturliga utbredningsområde. Detta kan ha skett alldeles avsiktligt eller av misstag. Bakom webbplatsen finns Informationscentralerna för Bottniska viken, Egentliga Östersjön och Västerhavet. (Naturmorgon i Sveriges Radio tipsade)