Rachel Van Riel

Rachel Van Riel reser runt i Sverige och håller föredrag för bibliotekspersonal. Hennes Opening the book arbetar på ett mycket otraditionellt sätt och föredragen är otroligt inspirerande. Om vi tänkte på att biblioteksbesökarna tillbringar i genomsnitt 5-10 minuter på biblioteket (i genomsnitt!) skulle vi arbeta annorlunda! De flesta orkar bara gå A-J, författare på K-Ö kollar man inte. Läsarna kan skriva om böcker, få tips, ge tips och t.o.m. “göra en Sverker“. Fler lästips på: Which book