Ny bok om samtal på bibliotek

Margaretha Ullströms Samtal på bibliotek: om samtalet som arbetsmetod i biblioteksarbetet är en angelägen bok i ett ämne där det inte finns mycket skrivet på svenska tidigare. Boken belyser olika typer av samtal: arbetsplatssamtal som ett sätt att utveckla verksamheten, referenssamtal med låntagare och samtal om skönlitteratur.
Författaren ser samtalet som ett bärande element för demokratin och som ett sätt att utveckla den demokratiska kompetensen. Här finns detaljerade beskrivningar av läsprojekt författaren genomfört med barn och ungdomar som utgör inspirerande läsning.