Lokal frågetjänst

Västerås stadsbibliotek startar en lokal frågetjänst “Fråga biblioteket – Västerås“. Den ingår som en del i den nationella frågetjänsten “Fråga biblioteket“, men kommer i första hand att ta hand om frågor som berör västeråsborna, som t.ex. pin-koder och annat praktiskt. Likaså frågor som rör det lokala beståndet – om en specifik bok finns inne, om hembygdslitteratur mm. Tjänsten öppnades den 3 oktober.