Ett digitalt Alexandria?

Yahoo och Internet Archive har tillsammans med några stora amerikanska universitet, förlag och dataföretag bildat Open Content Alliance (OCA) i avsikt att bygga upp ett beständigt arkiv med digitaliserade böcker, tal, video och musik från hela världen. Syftet för omedelbart tankarna till Google Print men man har lärt av Googles misstag och kommer att koncentrera sig på icke copyrightskyddat material. Inriktningen är global och intresserade aktörer världen över inbjuds att ansluta sig till alliansen. Allt material som digitaliseras kommer att finnas tillgängligt i sin helhet på OCAs webbplats, vara sökbart via Yahoo och andra sökmaskiner samt tillåtet att ladda ner för vem som helst. I slutet av 2005 hoppas man kunna visa upp de första resultaten.