Nationella licenser på Island

Vad som hänt i ett land där hela landet fått licenser till ett stort antal elektroniska tidskrifter kan man läsa om i Interlending & Document Supply 2004:2. Där beskriver två isländska bibliotekarier vad som skett på Island sedan man år 2000 fick en nationell licens för över 4000 elektroniska tidskrifter. Intresserad? – kontakta då Lånecentralen i Malmö så får du en kopia av artikeln.