Aktionsplan för att stärka biblioteken

Sveriges författarförbunds biblioteksråd har i dagarna uppvaktat riksdagens kulturutskott med en aktionsplan för folk- skol- och arbetsplatsbiblioteken. Man saknar en nationell biblioteksplan i Sverige och kräver bland annat en utvärdering av bibliotekslagen. Författarförbundet önskar också fler riktade statliga insatser till arbetsplatsbibliotek och öronmärkta pengar till kommunerna för att anställa fler skolbibliotekarier och bibliotekspedagoger. Läs hela pressmeddelandet på webbsidan under arkiv – senaste nytt – Pressmed. Bibliotek.