Fjärrlån


Ny elektronisk fjärrlåneservice för artiklar

Ny elektronisk fjärrlåneservice för artiklar

British Library och Subito har fått konkurrens av en ny fjärrlånetjänst. Biblioteksdirektionen vid Lunds Universitet erbjuder nu alla Sveriges offentligt finansierade bibliotek en snabb och billig elektronisk fjärrlåneservice för artiklar. Fjärrlånetjänsten ger biblioteken möjlighet att beställa vetenskapliga artiklar för elektronisk leverans från ledande internationella tidskriftsförlag till en kostnad av 40 kronor per artikel. Under en testperiod fram till den 31 december är tjänsten gratis. 
Länsbiblioteken och Lånecentralerna erbjuder givetvis även fortsatt de svenska folkbiblioteken kostnadsfria leveranser av tidnings- och tidskriftsartiklar ur de egna samlingarna. Leveranserna sker då samma eller nästföljande dag.

09-08-2007 Fjärrlån Informations- och referensarbete, Permalänk, Söktjänster

Fjärrlån från Skara

Fjärrlån från Skara

Regionbibliotek Västra Götaland har avdelningar i Borås, Göteborg och Skara. Nu läggs Skaraenheten ner vid årsskiftet. Möjligheten att skicka fjärrlånebeställningar via LIBRIS till Skara upphörde redan i måndags (5/12). För mer information se regionbibliotekets webbplats.

09-04-2007 Fjärrlån Informations- och referensarbete, Permalänk, Söktjänster

Pokerböcker bland de mest fjärrlånade

Pokerböcker bland de mest fjärrlånade

Det har blivit mycket populärt att spela poker på Internet, se t. ex. artikel i Sydsvenskan 26. sept. Vi som arbetar med fjärrlån har märkt detta i lånebeställningar; intresset för pokerböcker har ökat lavinartat.
I Umeå har vi på efterfrågan köpt många pokerböcker och lånar ut dem ständigt. Men nu har köerna på vissa titlar blivit så långa att vi har fått säga nej till reservationsönskemål. På Gary Carsons bok The complete book of hold'em poker har vi till exempel 12 låntagare i kö och har i dagarna nekat 3 bibliotek att köa. Andra populära författare är David Sklansky och Lee Jones.
Kanske borde fler bibliotek överväga inköp? De här böckerna är inte speciellt dyra och finns i handeln.

08-12-2004 Fjärrlån Informations- och referensarbete, Permalänk, Verksamhetsutveckling

Nationella licenser på Island

Nationella licenser på Island

Vad som hänt i ett land där hela landet fått licenser till ett stort antal elektroniska tidskrifter kan man läsa om i Interlending & Document Supply 2004:2. Där beskriver två isländska bibliotekarier vad som skett på Island sedan man år 2000 fick en nationell licens för över 4000 elektroniska tidskrifter. Intresserad? - kontakta då Lånecentralen i Malmö så får du en kopia av artikeln.

08-12-2007 Fjärrlån Informations- och referensarbete, Permalänk, Verksamhetsutveckling

Samverkan i Värmland

Samverkan i Värmland

Genom projektet Bibliotek Värmland går alla bibliotek i Värmland, kommunbiblioteken + universitetsbiblioteket i Karlstad m fl, samman i en tätare samverkan för att kunna tillhandahålla fler boktitlar, fler databaser och ökad tillgång till specialistkompetens trots minskade resurser. Bl a ska lånekorten kunna användas på alla bibliotek. Om detta berättade projektledaren Ingalill Walander Olsson på NVBF:s fjärrlånekonferens i Trondheim nyligen. Ett liknande projekt har, sedan några år, grannlänet Østfold i Norge.

10-30-2007 Fjärrlån Informations- och referensarbete, Permalänk, Söktjänster