Internet på entreprenad

Många folkbibliotek har under sommaren invaderats av folk som vill titta på sin epost. Detta gäller främst de turisttäta sommarorterna och har lett till att flera bibliotek har avgiftsbelagt användningen av bibliotekets internetdatorer. Täby bibliotek har gått ett steg till genom att låta ett privat företag sköta bibliotekets internetdatorer och bl.a minska en omfattande administration.