Fortsatt stöd till vägkrogsbibliotek

Kulturrådet ger ytterligare medel till medier vid vägkrogsbibliotek. I december berättade biblioteksbloggen om biblioteksverksamheten som startade vid Tönnebro värdshus norr om Gävle. I april invigdes ytterligare ett vägkrogsbibliotek i Klevshult utanför Jönköping. Nu får Transportfacket och Hotell & restaurangfacket mer stöd för att bygga ut verksamheten.