Titta och lyssna på nyhetsbrevet

Solna bibliotek har liksom flera andra bibliotek servat kommunens medborgare med ett nyhetsbrev på email och på hemsidan. Nu kan man även titta och lyssna på stadsbibliotekariens sommarbrev.