Samverkan i Värmland

Genom projektet Bibliotek Värmland går alla bibliotek i Värmland, kommunbiblioteken + universitetsbiblioteket i Karlstad m fl, samman i en tätare samverkan för att kunna tillhandahålla fler boktitlar, fler databaser och ökad tillgång till specialistkompetens trots minskade resurser. Bl a ska lånekorten kunna användas på alla bibliotek. Om detta berättade projektledaren Ingalill Walander Olsson på NVBF:s fjärrlånekonferens i Trondheim nyligen. Ett liknande projekt har, sedan några år, grannlänet Østfold i Norge.