Ny elektronisk fjärrlåneservice för artiklar

British Library och Subito har fått konkurrens av en ny fjärrlånetjänst. Biblioteksdirektionen vid Lunds Universitet erbjuder nu alla Sveriges offentligt finansierade bibliotek en snabb och billig elektronisk fjärrlåneservice för artiklar. Fjärrlånetjänsten ger biblioteken möjlighet att beställa vetenskapliga artiklar för elektronisk leverans från ledande internationella tidskriftsförlag till en kostnad av 40 kronor per artikel. Under en testperiod fram till den 31 december är tjänsten gratis. 
Länsbiblioteken och Lånecentralerna erbjuder givetvis även fortsatt de svenska folkbiblioteken kostnadsfria leveranser av tidnings- och tidskriftsartiklar ur de egna samlingarna. Leveranserna sker då samma eller nästföljande dag.