Om

Lånecentralerna i MalmöStockholm och Umeå startade hösten 2004 denna gemensamma nyhetstjänst i form av en webblogg (blogg). Tjänsten är i första hand tänkt för biblioteken ute i kommunerna, där man kanske har svårt att hinna med omvärldsbevakningen. 
Lånecentralernas personal fördelar bevakningen av informations- och biblioteksområdet sinsemellan och vidareförmedlar i form av korta inlägg med länkar eller hänvisningar, där den intresserade kan läsa mer.
Fr.o.m. hösten 2006 bidrar även Internationella Biblioteket med blogginlägg från sitt specialområde.

Biblioteksbloggen ska dels innehålla biblioteksrelaterade nyheter som politiska beslut, utredningar, forskning, projekt, kurser och konferenser, men även mer praktiskt inriktade inlägg om fjärrlån, pedagogik, informationsarbete och söktjänster samt tips på nya bra ämnesresurser och databaser – kort sagt lite om det mesta som kan vara av intresse för biblioteksvärlden.

Biblioteksbloggen kan bevakas via:

RSS-läsare
Blogginläggen erbjuds även som RSS-strömmar, vilket innebär att du kan prenumerera på nya inlägg via en RSS-läsare, t.ex. den webbaserade Bloglines. Skapa ett konto (gratis) och lägg in adressen till RSS-strömmen (http://www.biblioteksbloggen.se/biblioteksbloggen/index.rdf) i prenumerationstjänsten.

E-post
Den som föredrar att bevaka bloggen via sin ordinarie e-post, kan t.ex. utnyttja gratistjänsten R-mail. Lägg in länken till RSS-strömmen (http://www.biblioteksbloggen.se/biblioteksbloggen/index.rdf) samt din e-postadress, så får du ett meddelande varje gång ett nytt blogginlägg publiceras.
 


Ordförklaringar:

Blogg (webblogg)
Webblogg eller förkortningen blogg kommer av de engelska orden web och log, som ursprungligen avser en slags loggbok på nätet. Kännetecknande för en blogg är att den består av korta inlägg eller poster, ordnade i omvänd kronologisk ordning, dvs med den senaste överst. Posterna byggs ofta upp kring en eller flera länkar, som beskrivs och kommenteras. Bloggen präglas av sin upphovsman och kan vara allt från en mycket personligt hållen dagbok till ett synnerligen seriöst arbetsredskap för nyhetsförmedling och omvärldsbevakning. Många bloggar inbjuder också läsarna till dialog via bloggens speciella kommentarfunktion. Bloggliknande nyhetstjänster har funnits sedan webbens begynnelse, men själva benämningen webblogg dök inte upp förrän i slutet av 1990-talet.

Permalänk
Varje inlägg i en blogg förses med en s.k. permalänk, dvs en permanent länk till just den posten. Med hjälp av denna kan man sedan lätt återfinna ett specifikt textstycke, även när det knuffats längre bakåt i nyhetsflödet.

Syndikera
Med syndikering avses i bloggsammanhang olika sätt att sprida informationsmaterial från en källa till andra nyhets- och informationstjänster. För denna spridning används i de flesta fall RSS-strömmar, som produceras automatiskt i bloggen och som kan fångas upp av speciella RSS- eller nyhetsläsare. RSS står för Rich Site Summary eller Really Simple Syndication och är ett xml-baserat format för just syndikering av information.